top of page
k1.png

Atletika 

LOGO.tif

Nový atletický oddíl nabízí všeobecný sportovní rozvoj v projektu SportStars. SportStars je komplexní sportovní projekt, kde Vaše dítě zažije sport na zcela nové úrovni.

Zábavnou formou budou rozvíjet své pohybové dovednosti, získají pevné základy, na kterých mohou stavět v jakémkoliv sportu, který je bude zajímat.

 

Naším posláním je vybudovat v dětech lásku k pohybu, ukázat jim radost z aktivity a zároveň je seznámit s rozmanitostí sportovního světa. Děti se naučí základům různých sportů a hlavně se jim tímto již v útlém věku vštěpuje radost ze sportu a pohybu jako takového, který je pak zpravidla provází jejich dalším životem. Přidejte se k nám a objevte svět sportu s radostí, nadšením a plným nasazením.

 

bottom of page